Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego SzybkaPrzemiana (zwanego dalej Sklepem) jest AD REM Maciej Musioł, 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/52, NIP: 946-194-24-43. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Zakupu e-produktów sklepu możliwy jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z procedurą: klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www sklepu, klient dokonuje płatności za usługę, po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zakupu usługi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu e-kursu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze pisemnego oświadczenia na adres info@szybkaprzemiana.pl. 

ZAMÓWIENIE

Zamówienia dokonuje się poprzez stronę internetową Sklepu.Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza zakupu. Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz - na życzenie klienta - faktura VAT doręczana w formie pliku PDF.

PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce.Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką tpay.pl.

REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres info@szybkaprzemiana.pl. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

DANE OSOBOWE 

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez właściciela sklepu.  
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. 
3. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.